Mazal tov to Thomas ’11 and Alyssa Cohn on the birth of Mordechai Shmuel.

 

Mazal tov to Seth Weiss ’14 on his engagement to Penina Meltz.
Mazal tov also to Seth’s brother, Yonatan Weiss ’18.

 

Mazal tov to Yoni Shedlo ’13 on his engagement to Dina Stein.

 

Mazal tov to Yudi Lipschitz ’16MTA on his engagement to Danya Kwasnik.

 

Mazal tov to Rav Dovid Roth ’07 on his engagement to Yiska Dreymann.

 

Mazal tov to David Apfelbaum ’13 on his engagement to Rachel Kwestel.