Mazal tov to Yoseph ’82 and Yaffi Shmidman on the engagement of their son Aaron ’14H to Simone Bitton.
 
Mazal tov also to Aaron’s brother, Yitzchak (Darkaynu 2011).