ברוך דיין האמת

 

בית הישיבה משתתף באבלם

של בוגרינו

אלי וינר (בני חו"ל 2004PC)

עם פטירת אשתו

והרב ד"ר זלמן לוין (בני חו"ל 1984)

ויהושע לוין (בני חו"ל 1999)

עם פטירת אחותם

 

מרת בתיה לוין וינר ז"ל

 

הלווייתה התקיימה ביום ראשון י' באדר

ניתן ליצור קשר בדוא"ל

esweiner@gmail.com; zglevine@aol.com; yehoshualevine1@gmail.com

 

המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים

 

Baruch Dayan HaEmet

We join in mourning the tragic passing of

Batya Levine Weiner z”l

 Beloved daughter of  Raphael and Letha Levine

  Beloved wife of our alumnus Elie Weiner 2004PC

Beloved sister of our alumni

Rabbi Dr. Zalman Levine 1984

and Yehoshua Levine 1999

 

The levaya took place on Sunday March 1st

Shiva Sunday thru Wednesday afternoon

at the Levine residence, 171 E. Linden Ave., Englewood, NJ

Elie will sit shiva on Tuesday and Wednesday
at the Weiner residence:  3701 Henry Hudson Parkway, Apt. 3D
in Riverdale. The number there is 718-543-3647

esweiner@gmail.com; zglevine@aol.com; yehoshualevine1@gmail.com

 

HaMakom yenachem etchem betoch she’ar avelei Tzion veYerushalayim