ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו 
יוסי (ויניארש) יינן  -  בני חו"ל 1977
עם פטירת אחיו בטרם עת
הרב דוד ויניארש ז"ל
 
קמו היום משבעה. אנו מצטערים על האיחור במודעה
yosef@actcom.co.il 054-3133735;  
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
We join in mourning the tragic passing of
Rav Dovid Winiarz z”l
Beloved brother of our alumnus
Yossi Winiarz Yeinan (Machzor 1977)
 
Shiva ended today. We regret the late announcement.
 
Tanchumim can be sent via yosef@actcom.co.il 054-3133735
 
HaMakom yenachem etchem betoch she’ar avelei Tzion veYerushalayim.