ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו 
טובי קאהן - בני חו"ל 1972
עם פטירת אביו
החבר הרברט נפתלי הכהן קאהן ז"ל
 
הלווייתו התקיימה ביום ששי ג' שבט
טובי ואחותו פיליס קאהן זיסקין יושבים שבעה 
בבית משפ' זיסקין רח' אשי 8א/3 , ירושלים
עד מחר בערב בשעה 20:00
שחרית 7:00 מנחה 16:55 מעריב 19:30 
054-2374004
טובי ופיליס יוצאים לחו"ל להמשך השבעה וישבו בבית המנוח 
מיום שלישי עד חמישי בבקר ;1718-884-3302  646-206-4406
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
We join in mourning the passing of
Hachaver Herbert Naftali HaCohen Kahn z"l
Beloved father of our alumnus
Tobi Kahn (Machzor 1972)
 
The levaya took place on Friday January 23rd.
 
Tobi and his sister Felice Kahn Zisken will be sitting shiva today and tomorrow
at the Zisken home, Rechov Ashi 8a/3 Jerusalem, 054-2374004
They will then fly to Chutz LaAretz for the completion of the shiva,
In the Kahn home, 4525 Henry Hudson Pkwy, Riverdale, NY
Tuesday morning through Thursday morning
1718-884-3302;  646-206-4406
Tuesday 8am, Wed-Thur 6:45, Mincha-Maariv 15 minutes before Shekia
 
HaMakom yenachem etchem betoch she’ar avelei Tzion veYerushalayim.