ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו 
מאיר וינקלר    בני חו"ל 2001-04
 
עם מות אביו
איירה וינקלר ז"ל
 
ההלוויה תתקיים מחר, יום ששי ערב שבת קורח כ"ב בסיון
בבית העלמין "ארץ החיים" ליד בית שמש
יושבים שבעה בבית המנוח, רח' אשר 7, בית שמש 
MayerWinkler@yahoo.com
 
יום שישי מנחה - 14:00           מוצ"ש מעריב - 20:33
ראשון-חמישי שחרית - 7:30       מנחה/ערבית - 19:30
 
המשפחה מבקשת שלא לבקר אחרי 23:00
 
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
We regret to inform you of the passing of
 
Mr. Ira Winkler z"l,
 
beloved father of our alumnus Mayer Winkler (2001-2004) 
 
The funeral will take place on Friday, Erev Shabbat Korach June 20th
At the Eretz HaChaim Cemetery, near Beit Shemesh
Shiva at the Winkler home, Rechov Asher 7, Beit Shemesh
They can be reached by phone from America at 248-233-6208.
The Israeli number is 029920799. Call and visits until 11 pm Israeli time.
 
 
May Hashem comfort the family with all those who mourn for Zion and Jerusalem.