ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו 
הרב דניאל רוזלאר, בני חו"ל 1987
עם מות אביו
מר לנארד רוזלאר ז"ל
 
ההלווייה תתקיים היום, יום שלישי ח' ניסן תשע"ד 8 לאפריל 
בשעה 18:00, ב"ארץ החיים", ליד בית שמש
יושבים שבעה ברח' התקופה 18/2, ירושלים עד יום שני
rav@aleitzion.co.uk
 
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
 
We regret to inform you of the passing of 
Mr. Leonard Roselaar z"l,
beloved father of Rabbi Daniel Roselaar (1987). 
The funeral will take place today, Tuesday April 8th, 8 Nissan at 6pm
at Eretz HaChaim Cemetery, near Beit Shemesh.
Shiva at Rechov HaTekufa 18/2, Jerusalem until Monday.
 
 
May the family be comforted among the mourners of Tzion and Yerushalayim.