ברוך דיין האמת

בית הישיבה משתתף באבלו
 1983 של בוגרנו הרב יצחק עת-שלום בני חו"ל
עם מות אמו
גב' מרים וייס ז"ל

ההלויה תתקיים ביום שני י"ג טבת
ב"ארץ החיים", בית שמש, בשעה 16:00
יצחק יושב שבעה בבית מש' לובודא
רח' החורש 56, רמות, ירושלים
עד יום רביעי בבקר
058-700-0678

שחרית ביום שלישי: 8:00 מנחה: 16:30
שחרית ביום רביעי: 7:00

הוא יחזור לשבת שבעה בלוס אנג'לס מיום חמישי עד יום ראשון בבקר
rebyitz@gmail.com 310-559-3924

המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים

We regret to inform you
of the passing of Rebbitzen Miriam Wise z"l,
mother of alumnus Rabbi Yitzchak Etshalom ('83).

The levaya will be in Israel on Monday, December 16th,
4:00 p.m. at Eretz HaChaim Cemetery in Beit Shemesh.

Rabbi Etshalom will sit Shiva in Israel
Monday evening - Wednesday morning
at the Loboda home, 56 HaChoresh in Ramot.

Rabbi Etshalom's contact numbers in Israel are:
In Israel is 058-700-0678;
his American number while in Israel is 1 323 443 8694

Shacharit Tuesday morning: 8am, Mincha: 16:30, Shacharit Wed morning: 7am


Rabbi Etshalom will return to sit Shiva in Los Angeles from Thursday until Sunday morning.
Shacharit: Thursday and Friday at 7 a.m.; Sunday at 8 a.m.
Mincha: Thursday at 4:3
5 p.m.; Friday at 1 p.m.
Saturday night Shiva from 6:30-11 p.m.
The family requests no visitors please
on Thursday from 1-3 and 6-7 p.m.


HAMAKOM YENACHEM ETCHEM BETOCH SHE'AR AVELEI TZION VEYERUSHALAYIM