בית הישיבה

משתתף באבלו של בוגרנו

אריה פונד (בני חו"ל 1978)

עם פטירת אמו גב' נורמה פונד ז"ל

ההלוויה התקיימה היום, יום ראשון כ"ג מר חשוון (20.11.11)

בהר המנוחות, ירושלים

יושבים שבעה ברח' קרן הקיימת 12/17, קומה 5, ירושלים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

 

 

Yeshivat Har Etzion mourns the passing of Mrs. Norma Fund z"l

Mother of Arye (Lenny) '78

The funeral took place Sunday morning November 20, 23 Marcheshvan

at Har HaMenuchot, Jerusalem

Shiva will take place at Keren Kayemet 12, Apt. 17, 5th Floor, Jerusalem


   May Hashem comfort the Fund family

with all those who mourn for Zion and Jerusalem