ברוך דיין האמת
בית הישיבה משתתף באבלם
של בוגרינו
 דוד שיימס - בני חו"ל 1977
ארי שיימס - בני חו"ל 1986
עם פטירתה של אמם
 
מרלין (גולי) שיימס ז"ל

ההלוויה התקיימה ביום ראשון ח' בטבת תש"ף בשעה  14:30
בבית ההספד קהילת ירושלים, הר המנוחות
יושבים שבעה  כולל יום חמישי ברחוב קורא הדורות 15א, ירושלים
בית משפחת דוד ורובין שיימס, עד השעה 22:00
שחרית: 07:30  מנחה: 16:30  ערבית: 17:10
ביום ו' י"ג טבת ישבו בנופי ירושלים, שחראי 24 בית וגן. דירה 929
שחרית 7:30, מנחה 12:30, ניחום אבלים עד 13:00

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you of the passing of
 
Mrs. Marylin (Gullie) Shames z"l,
 
Beloved mother of our alumni
David Shames (1977)
Ari Shames (1986)

The levaya took place on Sunday Jan 5th, 2020
at 14:30 at Beit Hesped Kehilat Yerushalayim, Har HaMenuchot
 
Shiva through Thursday evening at the home of David Shames
Koreh HaDorot 15A, Jerusalem, visiting until 22:00.
Shacharit 7:30 Mincha 16:30 Arvit 17:10
 
Shiva on Friday at
Nofei Yerushalayim, Shachrai 24, Bayit VeGan, apt 929.
Shacharit 7:30 Mincha 12:30
Visiting until 13:00.

May the family be comforted
among the mourners of Zion and Jerusalem.