ברוך דיין האמת

בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
הרב איתן טוקייר - בני חו"ל 1991
עם פטירתו של אביו

הרב ד"ר שמואל טוקייר ז"ל

ההלוויה תצא הערב, שני, אור לי"ד במרחשוון תש"ף
בשעה 18:00 מבית העלמין "ארץ החיים" ליד בית שמש

יושבים שבעה ביום שלישי ברח' שלום עליכם 4, ירושלים
שחרית 6:45 מנחה 16:20
לאחר מכן, המשפחה (מלבד האח נורמן) חוזרת לארה"ב

ניתן לשלוח תנחומים לדוא"ל

 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

 

 
Baruch Dayan HaEmet

Yeshivat Har Etzion regrets to inform you of the passing of

Rabbi Dr. Shmuel Sidney Tokayer z"l,
 
beloved father of our alumnus Etan Tokayer (1991)

The levaya will take place today, Monday Nov 11th, 2019,
at Eretz Hachaim Cemetery in Har Tuv (near Bet Shemesh)
at 6:00 PM following the arrival of UA 90.
 
Shiva in Israel at 4 Sholom Aleichem, Jerusalem.
The family will sit on Tuesday only and then return to NY,
to continue the shiva at 38 Sullivan Drive, West Orange, NJ.
 
Our condolences to the entire Tokayer, Turabiner and Jachter Family.  

Condolences may be sent to: etantok@gmail.com 
 
May the family be comforted
among the mourners of Zion and Jerusalem.