ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלם
של בוגרינו
 
סיימון ג'קסון - בני חו"ל 1991
הוארד ג'קסון - בני חו"ל 1992
 
עם פטירתה של אמם 
 
חיה חנה ג'קסון ז"ל
 
ההלוויה התקיימה בבית ההספד קהילת ירושלים
הר מנוחות, ביום שני בערב, אור לה' בכסלו תשעט
 
יושבים שבעה עד יום שני בבוקר ברחוב קרן קיימת 45א' ירושלים
 שחרית: 08:00  מנחה: 16:25, משניות וערבית
נא לא לבקר בין 13:00-15:00 ובין 18:30-19:30, תודה
מיום ששי בבוקר סיימון ישב בביתו באלעזר, רח' שלומציון 4
שחרית: 8:00  מנחה: 16:35, ערבית 17:10
מנחה ביום ששי באלעזר: 13:00
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
 
 
BARUCH DAYAN HA-EMET
 
 
It is with great sadness that we inform you 
of the passing of

Mrs. Hazel Jackson
z"l
 
beloved mother of Simon (1991), and Howard (1992) Jackson 
 
The levaya took place on Monday night, November 12th at 19:30,
At Beit Hesped Kehillat Yerushalayim, Har HaMenuchot, Jerusalem
 
Shiva until Monday morning at Rechov Keren HaKayemet 45a, Jerusalem
Shacharit at 8am, Mincha at 16:25, followed by mishnayot and Arvit.
Please refrain from visiting between 13:00 - 15:00 and between 18:30 - 19:30

From Friday morning onward, Simon will sit at his home, 
4 Shlomzion, in Elazar.
Shacharit at 8am, Mincha at 16:35 (on Friday, at 13:00), Arvit at 17:10

May the Jackson family be comforted among 
the mourners of Tzion and Yerushalayim.