ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
 
הרב יונתן (ג'וני) הורוויץ - בני חו"ל 1986
 
עם פטירת אמו
 
רבקה בת גילה הורוויץ ז"ל
 
ההלוויה התקיימה בערב שבת חיי שרה
יושבים שבעה עד יום חמישי בבוקר בבית ברט, דרך חברון 56, ירושלים
תפילת שחרית ב7:30 מנחה 16:40,הפסקת צהריים מ 14:00 - 16:00 
יושבים בערב עד 21:00
במוצ"ש פרשת חיי שרה ישב בביתו באלעזר רחוב מודיעין 14
ניתן לשלוח תנחומים ל
Jmhorovitz@gmail.com
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you of the passing of
 
Mrs. Rivka Horovitz z"l,
 
beloved mother of Rav Jonny Horovitz (1986)
 
The levaya took place on Erev Shabbat Chayei Sara, November 2.
 
Shiva will be at Beit Bart, Derech Chevron 56, Jerusalem.
Shacharit at 7:30, Mincha at 16:40 
Please refrain from visiting between 14:00 and 16:00 and after 21:00
Motzaei Shabbat, Shiva at the Horovitz home in Elazar, 
Rechov Modiin 14.
 
May the family be comforted 
among the mourners of Zion and Jerusalem.