ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
 
יואל ריכטר - בני חו"ל 1987
 
עם פטירת אחיו בטרם עת, בוגרנו
 
דניאל אליעזר ריכטר (בני חו"ל 1980)  ז"ל
 
ההלוויה התקיימה בצוריך ב8 לאוקטובר
השבוע, ביום שלישי, בתום השלושים 
תיערך אזכרה ברח' טרומפלדור 102, זיכרון יעקב, בשעה 20:00
חברים מוזמנים להשתתף
 
ניתן לשלוח תנחומים ל
joelrichter@hotmail.com
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you of the untimely passing of
Our alumnus, Mr. Daniel Eliezer Richter z"l (1980)
 
Beloved brother of Joel Richter (1987).
 
 
The Levaya took place in Zurich, Switzerland on October 8, 2018.
Joel will be holding an azkara for his brother at the end of the Shloshim,
this coming Tuesday evening here in Israel
(Rechov Trumpeldor 102, Zichron Yaakov) at 8pm.
Attendance by friends would be most welcomed.
 
joelrichter@hotmail.com
 058-7636465
 
May the family be comforted 
among the mourners of Zion and Jerusalem.