ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
דוד פישמן - בני חו"ל 1981
עם פטירת אמו
 
אבה פישמן ז"ל
 
ההלוויה התקיימה ביום חמישי כ"ה באייר תשע"ח בארה"ב
יושבים שבעה עד מחר בארה"ב
 
ניתן לשלוח תנחומים ל
 
fischmandm@yahoo.ca
 
תנחומינו גם לנכד, בצלאל
 
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you
of the passing of
 
Mrs. Eva Fischman z"l
 
mother of David Fischman ’81,
 
grandmother of Betzalel Fischman ’11.
 
The funeral was on Thursday.  Shiva will be observed
until tomorrow morning
at 2075 East 24th Street, Brooklyn, NY.
 
David can be reached at 
fischmandm@yahoo.ca
 
May the mourners be comforted among 
all the mourners of Zion and Jerusalem.