ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלם
של בוגרינו
לרי רבינוביץ - בני חו"ל 1980
ריצי רבינוביץ - בני חו"ל 1980
עם פטירת אביהם
 
סידני רבינוביץ ז"ל
 
ההלוויה התקיימה ביום ראשון כ"ח באייר תשע"ח בארה"ב
יושבים שבעה בארה"ב עד יום ששי 
 
ניתן לשלוח תנחומים ל
 
lrabinovich@hblaw.com
 
rich.rabinovich@gmail.com
 
תנחומינו גם לנכדים אבי, אלישבע ואילנה
 
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you
of the passing of
 
Sidney Rabinovich z"l 
 
father of Richie Rabinovich ’80 and Larry Rabinovich ’80,
grandfather of Avi ’05, Elisheva ’12MO and Elana ’15MO.
 
The funeral took place on Sunday May 13th. Shiva is being observed
at the home of Richie Rabinovich, 218 Maple St, West Hempstead, NY through Friday afternoon.  
 
Larry can be reached at lrabinovich@hblaw.com
 
Richard can be reached at rich.rabinovich@gmail.com
 
May the mourners be comforted among 
all the mourners of Zion and Jerusalem.