ברוך דיין האמת
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
מאיר ליברמן - בני חו"ל 2012
עם פטירת אחיו
ר' הלל דוד ליברמן ז"ל
 
במהלך החג
 
ההלוויה התקיימה בארה"ב
 
ניתן לשלוח תנחומים ל
meirliberman1@gmail.com
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
Baruch Dayan HaEmet
It is with great sadness that we announce the passing of
 
Hillel Dovid Liberman, 
Beloved brother of Meir Liberman (2012)
 
Meir will be sitting shiva in Chicago at 6742 N. Mozart
through Friday morning Shacharit.
Minyanim:
Sun - Fri Shacharit: K'Vasikin (25 minutes before sunrise)
Sun - Thurs Mincha/Maariv: 7:10 pm (Maariv soon after Mincha)
Shiva hours:
9:00 am - 12:30 pm
1:30 am - 6:00 pm
6:45 pm - 9:30 pm (No visitors please, after 9:30 pm)
Condolences may be sent to meirliberman1@gmail.com
 
May the family be comforted 
among the mourners of Zion and Jerusalem.