ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו, ר"מ בישיבה
הרב חנוך וקסמן
עם פטירת אביו
 
הרב צבי עקיבא הלוי וקסמן ז"ל
 
ההלוויה התקיימה ביום שישי ג' בשבט תשע"ח
יושבים שבעה
עד יום ראשון: התאנה 22, חשמונאים
 
יום שני עד יום חמישי בבוקר 
קבוצת אברהם 34 (קומה עליונה) אלון שבות
 
זמני תפילות באלון שבות החל מתפילת מנחה ביום שני
שחרית: 7:30  מנחה: 16:50  ערבית 17:35
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you
of the passing of
Rabbi Akiva Waxman z"l,
beloved father of our alumnus and Ram
Rav Chanoch Waxman '84
 
The funeral took place on Friday January 19th.
Shiva through Sunday at HaTeena 22, Chashmonaim.
Shiva Monday through Thursday morning at 
Kevutzat Avraham 34 (upper floor), Alon Shevut
 
Rav Waxman can be reached at 
 
May the mourners be comforted among 
all the mourners of Zion and Jerusalem.