ברוך דיין האמת
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו
הרב יהושע שרייר - מחזור בני חול 1975
עם פטירת אחותו
מרת לאה קוכנוביץ ז"ל
ההלוויה התקיימה ביום ששי - ערב שבת כי תבוא
יושבים שבעה בבית המנוחה, רח' רימון 11, קרני שומרון
ניתן לשלוח תנחומים
054-7615403 jdschreier@gmail.com
 המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
Baruch Dayan HaEmet
We sadly inform you of the passing of
Leah Kochanowitz z"l,
Beloved sister of our alumnus Rabbi Joshua Schreier (1975)
The funeral took place on Erev Shabbat Parshat Ki Tavo.
 
Shiva at the Kochanowitz home, 
Rechov Rimon 11, Karnei Shomron. 
 
Josh can be reached via cell phone 054-7615403
or by email jdschreier@gmail.com.
May the Family be comforted among the mourners of Zion and Jerusalem