ברוך דיין האמת

 

בית הישיבה משתתף באבלם
של בוגרינו
הרב בנימין ריקמן, בני חו"ל 1996
נתן ריקמן, בני חו"ל 2001

 

עם פטירת אביהם
ר' מרטין ריקמן ז"ל

 

הלוויה תתקיים היום, יום ראשון כ"ד באדר ב' באנגליה
יושבים שבעה באנגליה
החל מיום חמישי נתן יישב שבעה בביתו, רחוב דינה 24, מודיעין
זמני תפילה
יום חמישי: שחרית 8.00  מנחה 18.49  ערבית 19.21
יום שישי: שחרית 8.00  מנחה 14.00
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
 
Baruch Dayan HaEmet

 

We sadly inform you of the passing of

 

Mr. Martin Rickman z”l

 

beloved father of Rabbi Benjy Rickman (1996) and Natan Rickman (2001)

 

The levaya will take place today, Sunday April 3rd at 4pm

At the Bushey Cemetery,

Little Bushey Lane, Bushey, Hertfordshire, WD23 3TP

Shiva in England at the Rickman home,
25 Pembroke Hall. Mulberry Close Hendon. NW4 1QW
Shacharit 7:30, Mincha/Maariv 7:20
As of Thursday morning, Natan will return to complete shiva
at his home in Modiin, Rechov Dina 24.
Thursday: Shacharit 8am, Mincha 18:49, Arvit 19:21
Friday: Shacharit 8am, Mincha 14:00
 
May the Family be comforted among the mourners of Zion and Jerusalem.