ועשית הישר והטוב: פרידה מהרב עמיטל  

הרב יהודה עמיטל שנפטר השבוע האמין כי היהדות מבוססת על צדקה, משפט וגם כמיהה למקומות נידחים בספרייה היהודית

פרופ' שלום רוזנברג | פורסם 16/7/2010

 

שורות אלו מהולות בעצב על פטירתו של הרב יהודה עמיטל ז"ל. הקיימת צורה נאותה יותר לכבד את זכרו, מאשר להביא כאן קטע מתורתו? לדעתי, לא. ואכן בחרתי בקטע, המהווה לדעתי, מעין מבוא לספר דברים, שאחד מיסודותיו הוא הכלל המוסרי הגדול (ו, יח): "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב".

 

אפתח את רשימתי בדבריו של הרב עמיטל כלשונם: "המסר הראשון של היהדות היה המחוייבות לצדקה ומשפט. כך נאמר אצל אברהם אבינו (בראשית יח, יט): כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט". הרב עמיטל מדגיש "לא נאמר כאן ושמרו את מצות ה', כי עדיין לא ניתנו מצוות". בקביעתו זאת הוא מפתח את עמדתו של הראי"ה קוק הטוען שבבסיס ההלכה נמצא "המוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם" (ראה משה מיה: 'עולם בנוי וחרב ובנוי' עמ' 98 ואי').

 

אך בכך לא די. לדעתי, יש לקביעה זאת מימד פסיכולוגי חשוב. ואם תרצו, יש בכך ניגוד מוחלט למשנתו של דמות אחרת שהשאירה את עקבותיה בתרבות הישראלית, פרופ' ישעיהו ליבוביץ'. ליבוביץ' הדגיש חזור והדגש את היותנו מצווים, מצווים על ידי ההלכה. כאשר היה נשאל, ומה עם הכתוב (ויקרא יט, יח) "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"? הוא היה מפנה אותנו לסיומו של הכתוב: "אֲנִי ה'!".

 

עמנואל קאנט, הפילוסוף הגרמני הגדול, מטיל כאן את צילו באופן פרדוכסלי. אנסה להסביר זאת בהתייחסות למצוות הצדקה. נתאר לעצמנו אדם העושה צדקה כדי להשיג בכך מעין כפרה על עוונותיו או פשוט, כדי להאדיר את שמו. היצר הרע מתערב במקרים אלה בקיום מצוות הצדקה ופוגם אותה. האדם חייב לעשות צדקה מפני שזוהי חובה מוסרית המחייבת אותו. נפלא! אך אנא, נתאר לעצמנו דוגמה נגדית, נניח שהוא נותן צדקה מתוך חמלה ואמפתיה, בראותו אדם המתייסר בסבלותיו. כאן מעורב דווקא היצר הטוב, אלא שלפי קאנט גם הוא מפריע. והנה, השאלה חוזרת. האמנם לגיטימי לפעול מתוך חמלה? או שמא אין מעשה זה מעשה מוסרי כלל. פעילות מוסרית היא זאת המודרכת אך ורק מתוך כיבוד החוק. הפתעה מדהימה! גם היצר הטוב פסול במוסר, מפני שהוא "יֵצֶר", כלומר רגש, ולא חובה שמקורה בתבונה. 

 

עמדה זאת נראתה לי מאז ומתמיד יונקת מתרבות פרוסיה הגרמנית. אלא שאת עצם השאלה יכולים אנו לתרגם ל"יהודית". האם אני צריך לתת צדקה רק כמצווה, או אני יכול להיות מודרך על ידי היצר הטוב. כך לפי ליבוביץ' אין לערבב רגשות בשמירת ההלכה, ואפילו אהבת הריע מבוססת על ההלכה ורק עליה. כבר הרבי החסידי הגדול, ר' שמחה בונם מפשיסחה התלבט בשאלה זאת (רמתים צופים כז, עד) ונהג לתת פעמיים צדקה: "כי זה שנותן לעני בתורת רחמנות - אינו בכלל צדקה. והוא כמו שמבריא גופו, שאינו יכול לסבול עוד רחמנותו וצרותיו. ולזה, צריך ליתן צדקה כמה פעמים, עד שלא ירע לבבך.

 

היינו, שלא יהיה עוד רחמנות על העני המקבל, ואז מקיים אחרי זה מצות צדקה". הרב עמיטל הלך בדרך אחרת. כפי שהוא כותב: "יש מצוות שאדם צריך לקיים אותן לא משום שנצטווה מפי הגבורה, אלא משום שזהו רצונו וזאת הכרתו הפנימית [של האדם]". והכרה פנימית זאת נולדת במפגש שבין אדם לאדם.

 

הרב עמיטל הפנה אותנו למהר"ל בפירושו לרש"י (גור אריה כ, כב) כשברקע עומד הפסוק (שמות כב, כד): "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנשֶׁה..." על 'אם' זה, ועל שכמותו בשני מקומות נוספים תמהו חכמים? 'אם' פירושו 'במקרה ש-', כלומר מניח את האפשרות שהדבר לא ייעשה. ה'אם' מגדיר תחום שהוא רשות. הכיצד? הלוא חובה להלוות לעני. והנה המהר"ל נותן תשובה פרדוכסלית: "יש לפרש מה שכתב לשון 'אם' אף על גב דחובה הם, מפני שאם יעשה מחובה כאילו מקיים גזירת המלך - אין הדבר לרצון להקב"ה". האדם חייב לעשות את הדברים האלה "מרצונו".

לפנינו פרדוקס הדומה לפרדוכס האהבה " כשיעשה [האדם] מרצונו הוא [הקב"ה] מרוצה... וכן אם הלוה כסף כאילו מקיים גזירת המלך, אין זה מצווה, כי צריך שיהיה מצות הלוואה מרצונו בלב טוב". ומהר"ל מפנה אותנו לפסוק שנתפרש בצורה הפוכה ע"י ר' שמחה בונם: "כדכתיב אף בנתינה (דברים טו, י) "נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ". "בְּתִתְּךָ לוֹ", נתת לו, ולמרות זאת התורה מצפה ממך משהו נוסף: "וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ". היא מצפה שלבך יתייחס לסובל, לסודה של המצווה, ולא רק למצוותיות שבה: "וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב".

 

יש מצוות בין אדם למקום, עליהן צודקת עמדתו של ליבוביץ', אך לא כולן. ישנן מצוות "דתיות", כמו בניין מזבח והקרבת העומר (בהם נמצאים ה'אם' הנוספים) בהן התורה מופיעה לפנינו "לא כמלך בשר ודם המכריח את האדם שיודה במלכותו", לא בעבודת ה' המיוצגת במזבח, ולא בתודה לו, המיוצגת בהקרבת העומר. אין אלו גזרות מלך, "אבל צריך שיודה בלבו שמאתו ומידו נתן לנו, ואם הוא מקיים את המצוה כאילו הוא מוכרח מגזירת המלך, אין זה הודאה שהוא יתברך עשה את הכל, ולפיכך צריך לקיים כאילו הוא רשות".

 

אכן, גם את זאת למדנו מהרב יהודה עמיטל ז"ל, לשים לב למקומות נידחים שבספריה היהודית, בהם מצויה ההדרכה לחיינו היום.

News

Bazak To This Very Day314

In To This Very Day, Rav Amnon Bazak, a leading figure in the contemporary renaissance of Tanakh study, offers a sophisticated understanding of Tanakh rooted in a firm belief in its sanctity. This book is a must-have for students of the Bible on every level, and especially for people of faith who are looking to grapple in a deep and honest way with fundamental questions regarding Judaism’s foundational text. 15% discount with the code THISDAY15. Active during the month of February.  To read a sample...   To order...


WINTER 2020 ETZION UPDATE!!


DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-webAUDIO AND VIDEO RECORDINGS OF THIS SUMMER'S GALA YEMEI IYUN BE'TANAKH  ARE AVAILABLE HERE, ENJOY!

AUDIO RECORDINGS OF THE ENGLISH SHIURIM ARE AVAILABLE HERE!


ShanaAlef2019 web

Gush Shana Alef Talmidim Elul 2019 
sitting near our favorite tree - The Oak of Return - symbol of The Gush!


BAR MITZVA DAY:
(30 CHESHVAN) NOV 28, 2019

TO SEE PICTURES...


BAT MITZVA DAY!
(5 TEVET) JAN 2, 2020.

TO SEE PICTURES...


VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER FOR THE ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

                   

We have created a youtube playlist of Nigunei
Yeshivat Har Etzion for the Yamim Noraim.

ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציוןlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...
In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)