המעביר בניו

געגועים ראשונים ללילות שביעי של פסח במחיצתו של הרב עמיטל

ראובן גפני

פעם אחת בכל שנה חשנו קרובים אל הרב עמיטל יותר מבכל זמן אחר. לא, לא רק קרבת תלמיד אל רבו; לעיתים אפילו קרבת איש אל רעהו. היה זה בליל שביעי של פסח, מדי שנה, כאשר נאספים היינו בביתו של הרב כמה עשרות שכנים, חברים ותלמידים. את מרביתם, נוכחתי בשנתיים האחרונות, פוגש הייתי רק בליל שביעי של פסח, וכך, משנפסקה השירה לפני כשנתיים, חדלתי לפגשם. ואף על כך מיצר אני. בלילות מופלאים אלו, שאת זכרם דומה שלא אצליח לשכוח גם לו ארצה בכך, היה מתגלה אלינו הרב באופן שונה מן הרגיל, ומקרב אותנו אליו כרעים וידידים ותיקים.  

הרב עמיטל מעולם לא חבש מסכות בפני תלמידיו. אמנם, פעמים רבות העדיף לשתוק ולא לומר את דעתו בנושאים שונים, אולם כשדיבר בנושא כלשהוא - יכולים היינו לדעת בבירור מה הוא סבור, ועל מה מוסבים הדברים. ואולם בליל שימורים זה נדמה היה כאילו הרב פושט בפני הנוכחים במחיצתו גם את מסכותיו האחרונות, הכה-אנושיות, ומושך אותנו אחריו בהפלגה על-זמנית אל עמקי המאבק הרוחני על הגאולה, האישית והלאומית, שאליה חתר במהלך בלא הפסקה.

מדי שנה, ידעו כל הנוכחים, היה לליל "שירת הים" בביתו של הרב מבנה קבוע: בחלק הראשון של הערב, שנועד בעיקרו לחבריו של הרב משכנות גבעת מרדכי, ול"בעלי הבתים" שהיו כה אהובים עליו, נוהגים היינו לשיר ולנגן ניגונים נושנים, מזמנים אחרים, שאת מרביתם הכרתי רק בביתו של הרב. לימים, לאחר שנישאתי, הפכו אלו גם לחלק משלחן החג שלי. בין הניגונים המתוקים – חלקם נוגים ומהורהרים, חלקם עליזים יותר – היה הרב משיח עמנו בדברי תורה מעניינו של יום, כשהוא אינו חושש לחזור מדי שנה על רעיונות שהוא אהבם אהבה יתירה, ושאולי אף סבר שעליו להורותם לנו שנה אחר שנה, עד שיצרבו בתודעתנו לבלי הסר.

וכך, מדי שנה פתח הרב את ה"משך חכמה" וה"שפת אמת" על הפסוקים בראשית פרשת בשלח, כשהוא מתאר את קשיי גאולתם של ישראל משעבוד מצרים ושולח רמזים - לעיתים אפילו משפטים מפורשים- הנוגעים לדורנו אנו, ומדי שנה משוררים היינו את "הדודאים נתנו ריח", "המעביר בניו" או "חכו ממתקים", בין שאר ניגונים שאסף הרב במקומות השונים שבהן עבר במהלך חייו. משהיה הרב מבקש ממי מאיתנו להתחיל בניגון זה או אחר, קשה היה להסתיר את תחושת הגאווה, שכמעט אין להכילה, על השותפות שהעניק לנו בעיצובו הרוחני של הלילה.

דברי התורה של הרב באותו הלילה פשוטים היו, ומתקבלים על הלב. כתלמידים ידענו אמנם היטב את כוחו בלימוד, כמו גם את בקיאותו המופלאה בספרות השו"ת, אולם לאלו לא נזקקנו בליל שביעי של פסח. הלילה כולו נותב לנתיבים אישיים יותר שבינו לבינינו, וממילא היו אף דברי התורה בעלי אופי מתאים.

כתום הדברים והניגונים, לקראת חצות הלילה, היה הרב קובע בקול שקט, במעין לחישה, כי הגיע זמן השירה. קביעה זו הייתה האות שיש להעביר אליו את כובעו, וכולנו נעמדים היינו על רגלינו בתחושה שחרדת קודש היא הדרך היחידה לתארה. את שירת הים קראנו פסוק אחר פסוק, כדרך שלמד הרב מהרב יעקב משה חרל"פ. בשנים האחרונות אף ביקש מאיתנו הרב פעם או פעמיים – כשחיוך על פניו- לשורר גם את הניגון המיוחד שנלווה לפסוקי השירה בביתו של הרב חרל"פ עצמו. האם היה זה פרץ של נוסטלגיה שהביאו לבקשה זו ? איני סבור כן. תחת זאת נוטה אני לחשוב כי היה זה ניסיון נוסף של הרב להמחיש לנו את כוחה של מסורת, המקשרת בנימים עדינים בין דור יוצאי מצרים לדורנו אנו, ובין צעירותו של הרב – שבה למד את המנגינה- לבין השנים העתידות לבוא עלינו, כהורים ומחנכים בדורות הבאים.

אלא שהלילה לא הסתיים כתום אמירת השירה, וחלקו הראשון, כפי שלמדנו לדעת, היה על פי רוב רק בבחינת הקדמה לחלקו השני. לאחר השירה נותרנו בבית הרב כ-15 תלמידים בלבד, ומשהתיישבנו לעוד שעה או שעתיים של דברים, היה הרב נכון לשתף אותנו יותר ויותר גם בעולמו האישי והפנימי, השזור זכרונות מרים וקשים מנעוריו לצד תקוות שלא נגוזו אף פעם, וביקורת דתית וחברתית לצד התפעמות מתמדת מעצם קיומו והתחדשותו של העולם היהודי בארץ ישראל. משנה לשנה חשף הרב בפנינו עוד ועוד זכרונות ורגשות מעברו, והעובדה שאיני זוכר את כולם כלשונו של הרב, תלויה בעיקר בריגשה שהייתה אוחזת בי על עצם נכונותו לחלוק עימנו את תחושותיו, הכמוסות על פי רוב גם בפני הסובבים אותו.

לאחר שנים ארוכות שבהן ידעה משפחתי כי בשביעי של פסח מצוי אני בירושלים, אירע פעם או פעמיים בשנים האחרונות שהרב לא יכול היה לקבלנו בליל שביעי של פסח בביתו, בעיקר מסיבות בריאותיות. באותם לילות יתומים, זוכר אני, סבבתי ברחובות ירושלים בעודי מבקש לחוות בכל זאת את ליל שביעי של פסח שהורגלתי בו שנים כה ארוכות, אך הדבר לא עלה בידי. בצר לי, באחת הפעמים אף הגעתי לבית מדרשו של הרב חרל"פ עצמו, בשכונת שערי חסד, ושם למדתי עד כמה יכול המקור –כפי שנותר כיום, לפחות- להחוויר לעומת השתלשלותו בביתו של הרב עמיטל.

בשנה האחרונה ברור היה לכולנו שאת ליל שביעי של פסח נציין איש איש בביתו, ואף אני, לראשונה מאז שנתי הראשונה בישיבה, נערכתי לחגוג את החג מחוץ לירושלים. אלא שלקראת החג חשתי שאיני יכול לקבלו בלא ברכתו של הרב, וכך מצאתי עצמי בפתח ביתו בערב פסח, וכעת שמח אני כפל כפליים על עשרים הדקות שביליתי בחברתו באותו היום.

באותה שיחה אחרונה סיפרתי לרב כי גם ביישובנו, שדמות מחולה, נוהגים אנו לציין את ליל שביעי של פסח בדברי תורה ובשירת הים, וכי אף אני עצמי הכנתי דברים אחדים לומר על מנהג השירה, על מנת שלא לבטל את המסורת. שוחחנו מעט גם על נושאים אחרים, וכך לא יכול הייתי להתאפק מלומר לרב עד כמה הוא חסר לי בשנים האחרונות כנוכחות ציבורית, דוברת ומעוררת מחשבה. לבסוף נפרדתי מעל הרב בברכת חג, מבלי שאדע כי זו הפעם האחרונה שאשב לפניו בחייו.

לאחר הלווייה ביום שישי האחרון, לא פסקתי מלהרהר בצער בעובדה שגם בתי הבכורה, שכה קיוויתי שתספיק להכירו, לא תזכה לחיוך שהיה שמור באוצרו לצאצאיהם של תלמידיו בלבד. ואולם, יודע אני היטב שעבורי, כמו גם עבור בני משפחתי, חג הפסח יוותר טבוע תמיד בחותמו המיוחד של אותו הלילה, ובדמותו המיוחדת כל כך של הרב.    

News

Bazak To This Very Day314

In To This Very Day, Rav Amnon Bazak, a leading figure in the contemporary renaissance of Tanakh study, offers a sophisticated understanding of Tanakh rooted in a firm belief in its sanctity. This book is a must-have for students of the Bible on every level, and especially for people of faith who are looking to grapple in a deep and honest way with fundamental questions regarding Judaism’s foundational text. 15% discount with the code THISDAY15. Active during the month of February.  To read a sample...   To order...


WINTER 2020 ETZION UPDATE!!


DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-webAUDIO AND VIDEO RECORDINGS OF THIS SUMMER'S GALA YEMEI IYUN BE'TANAKH  ARE AVAILABLE HERE, ENJOY!

AUDIO RECORDINGS OF THE ENGLISH SHIURIM ARE AVAILABLE HERE!


ShanaAlef2019 web

Gush Shana Alef Talmidim Elul 2019 
sitting near our favorite tree - The Oak of Return - symbol of The Gush!


BAR MITZVA DAY:
(30 CHESHVAN) NOV 28, 2019

TO SEE PICTURES...


BAT MITZVA DAY!
(5 TEVET) JAN 2, 2020.

TO SEE PICTURES...


VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER FOR THE ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

                   

We have created a youtube playlist of Nigunei
Yeshivat Har Etzion for the Yamim Noraim.

ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציוןlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...
In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)