ערב עיון והוקרה למו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
חתן פרס ישראל ולרגל הוצאת ספרו החדש - מנחת אביב
האירוע התקיים ברוב עם ובהדרת מלך ביום חמישי, א' באייר, 1 למאי 2014
בהשתתפות הרב ראם הכהן, פרופ' יעקב בלידשטיין,
השופט ניל הנדל, ראשי ורבני הישיבה, בוגרים וידידים יקרים

MOREINU VERABBEINU
HARAV AHARON LICHTENSTEIN

THIS YEAR'S RECIPIENT OF THE 
ISRAEL PRIZE 
IN TORAH LITERATURE

AND AUTHOR OF MINCHAT AVIV

Rosh Chodesh Iyar  (May 1st 2014) at the Yeshiva 
with Rav Re'em HaCohen, Prof. Yaakov Blidstein, 
Judge Neal Hendel, Prof. Aviad HaCohen
& Rabbanei HaYeshiva
with hundreds of alumni and friends attending.

 

More videos will be posted shortly. עוד סרטים יעלו בהקדם האפשרי