עצרת לימוד ומספד לזכרו של

 הרב יהודה עמיטל זצ"ל

קובץ להורדה

 

                  בעבור שלושים יום להסתלקותו של ראש הישיבה מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל

התכנסנו ללימוד ולמספד לעילוי נשמתו

ביום חמישי ט' באלול תש"ע (19 באוגוסט)

בבית המדרש של ישיבת הר עציון.

 

התכנית

15:30         התכנסות בוגרים ואורחים במבואה

16:00          'ואני תפילה' -  עיונים בתפילות הימים הנוראים 

                    שיעורים קצרים יינתנו על ידי:

                    הרב אליהו בלומנצויג, הרב רא"ם הכהן, הרב יואל עמיטל, 

                    הרב יובל שרלו

 

17:30          סיום הש"ס שנלמד בימי השלושים ע"י תלמידי הישיבה ובוגריה

 

18:00           תפילת מנחה לאורחים באודיטוריום

                     הפסקה וכיבוד קל

  

19:00           עצרת מספד מרכזית

 

נשאו דברים:

                                    מר משה מושקוביץ, יו"ר הנהלת הישיבה

                                    הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש הישיבה

                                    מר שמעון פרס, נשיא המדינה

                                    הרב יעקב מדן, ראש הישיבה

                                    פרופ' משה בר אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית

                                    הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא

 

21:30              אזכרה ותפילת ערבית  

 

תלמידיו ומוקירי זכרו הוזמנו

 

כניסת קהל לבית המדרש התאפשר עד 18:50

 בהתמלא אולם בית המדרש הוקרן העצרת על מסכים באולם חדר האוכל