אחר מיטתו של מורי ורבי

ד"ר יהודה פרנקל מחזור ט'

 

בשעה  שמת  רבי אליעזר פתח עליו רבי עקיבא בשורה: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן". מפרש רש"י " כלומר הרבה שאלות יש לי לשאול ואין למי לשאול". כמה שאלות יש לנו מורי ורבי . הרבה שאלנו אותך: אם בהלכה ענית, אם בהנהגה, ובמחשבה שמעת. לעיתים ענית , לעיתים שתקת ולעיתים הוספת שאלה על שאלתנו.אבל הרבה יותר משהשבת תשובות שאלת שאלות. הזהרת אותנו מלהיות במצב של תשובה. דרשת מאיתנו להישאר במצב של שאלה, להיות במגע מתמיד, חריף, ולעיתים כואב עם השאלות ולא לטייח אותם עם תשובות. לא רק שלא הסכמת להשיב , לתרץ, להשקיט את השאלות האמיתיות שמולם ניצבת-ניצבנו, אלא דרשת מאיתנו שלא נשקע בנינוחות לעולם של תשובות מרגיעות. ביקשת מאיתנו שנמשיך לשאול , להתבונן, להתחבט ולהישאר במצב של אי הידיעה כמשימה דתית בעמידתנו אל מוך בורא עולם בענווה, באנושיות,בפער האין סופי בינו לבינינו.

 

משעה שעזבת אותנו לא רק שלא תשיב לשאלותינו אלא גם לא תקשה על  תשובתנו. מי ישמור אותנו מתשובות?

 

מי יחנך אותנו להמשיך לשאול?

 

מי יתבע מאתנו להסתכל נכוחה על העולם, האדם והתורה ולשאול ללא פשרות, ללא מורא ללא מורך לב?

 

מי יזכיר לנו שהאחריות לשאול ולהשיב מוטלת על כל אחד באופן אישי כחובה יהודית ראשונית שאין להימלט ממנה?

 

מי ישמור אותנו מהפטנטים  שאנו ממציאים לעצמנו ולזולתנו?מי ישמור עלינו מפחד ויראה מפני השאלה , הלא ידוע, הכואב?

 

מי ישנן לנו שהקדוש ברוך הוא אב חנון ורחום הוא המחכה כי נקום ונפתח לו את הדלת ממש כשידו  בכפות המנעול, אבל אנחנו מחויבים לצעד האמיץ הזה שלמדת אותנו בכל שנה  מחדש?

 

מי ידריך אותנו לכוון מעשינו לקדש שם שמים ולהלחם בחילולו, ועם זאת להאמין בעומק נפשנו שהתורה תדאג לעצמה ואין לנו להיות פטרוניים כלפיה?

 

האם נדע לשאת אותך בתוכנו, לשמוע את תביעתך, לראות את מבטך החודר , האוהב הדורש.

 

ללא לאות התבוננת ושאלת את עצמך ואותנו מה תפקידו של האדם בעולמו ברגע זה. לרגע לא עצרת או הסתפקת במה ששאלת אמש אלא המשכת להתבונן, לשאול ולחקור כל בוקר מחדש.

 

ביום הולדתך השמונים עמדת בפנינו ותבעת את תביעתה של הבדידות האנושית, אמרת: אנשים צריכים חיוך, תשומת לב, יד ,זה מה שחסר היום ליהודי. אתה שעלית מהתופת לבדך ומשפחתך הושמדה כליל , תבעת מאיתנו כעבור שישים שנה להתמודד אל מול הבדידות האנושית המשפילה , המדכאת והממוססת אדם וחברה.

 

אמרו שהייתה לך אהבת ישראל. רבי ומורי, קשתה עלי אמירה זו. בדורנו , אהבת ישראל היא מושג כמעט פוליטי, כמעט תיאולוגי, ניסוח תיאורטי הנפרט לתיאור קשר מופשט בין מנהיגים המסוגרים בד' אמותיהם ובין היהודי האחר הנמצא מחוץ לקהילתם. זו אהבה מופשטת לאחר היכול היות כמוני, כי יש לו פוטנציאל גנטי דומה לי, כי סבא שלו היה כמוני ובעיקר כי בכוח אם אתאמץ מאוד אולי אזכה שבאהבתי אותו ייהפך להיות כמוני. מורי ורבי לא היה בך שמץ מכל אלה. ראינו ושמענו וחשנו אותך אוהב אותנו ואת כולם היכן שנמצאנו . לא אהבת במופשט, לא אהבת כאמצעי, לא אהבת בגלל ש... פשוט אהבת את מי שניצב מולך, את האנושיות שמצאת בו, את התמודדותו עם הסבל הקיומי שחשת אצלו, את הקיום הפשוט שלו. אומרים: הרב עמיטל אהב ילדים. אני לא מסכים. הרב עמיטל אהב את כולנו אבל ילדים חשו כמה הוא נטול פוזה כי הם לרוב חסרי פוזה. נגעת בהם מיידית כי בשבילם לא היית ראש הישיבה אלא אדם מאיר עיניים , מתפעל  ויוצר מגע אנושי עמוק מיידי וחסר גבולות מלאכותיים.

 

לפני שבע שנים ישבנו אצלך, אני ובני לפני בר המצווה שלו. שאלת אותו במה ידרוש והוא התחיל לספר לך . לא עברה דקה או שתיים, הפסקת אותו וקראת לרבנית שתכנס " מרים" קראת בהתלהבות והיא נכנסה, "את שומעת :יש כאן בחור בר מצווה שאומר לי את הדרשה  שלו בעל פה, בלי שהתכונן וללא נייר" איזו צידה לדרך לחיים נתת לו במשפט פשוט זה ..

 

בשנה אחרונה,שזכינו בה לשהות במחיצתך בשבתות בבוקר לא פעם הודית לנו."אני לא מבין במה זכיתי שאתם באים להיות עימי" ופעם אחרת עם דמעות בעיניים וגרון חנוק אמרת "זו מתנת חינם ואהבת חינם שאתם נותנים לי אני לא מבין מדוע"

 

מורי ורבי האמנתי לך ואני מאמין לך גם היום. חינכת אותנו למה שחינכת את עצמך כל חייך. לא מגיע.הקפדת עם עצמך שלא לראות בגדולתך , בערכך, במשמעות שלך עבורנו כדי שחס ושלום לא תפסע רגלך לתוך המשבצת של ההנהגה הרוחנית יוצרת התלות האישית. למדת אותנו שהמקום בו אני יכול להיות תלוי באחר מבחינה רוחנית ודתית, מהווה סכנה דתית עצומה בתפיסה היהודית שלך. יצרת במשך שנים נקודה עיוורת בתוכך לדומיננטיות שלך בעולמנו  הרוחני. לא רצית להיות שם, לא רצית להודות בכך, לעיתים כעסת עלינו שסיפרנו לך על מקומך בתוך נפשנו. באמת הודית מתוך ממקום מתפעל ולא הבנת שאנו באים בשביל עצמנו, למעננו, להפנים בתוכנו עוד קצת מהרב עמיטל....

 

שבת אחר שבת ניסיתי להעלות אותך לתורה . שאלת למה? פעם אמרתי עשרת הדברות, פעם חזק שמסיימין החומש ועוד כאלו תירוצים . בסוף הבנתי שאי אפשר לעבוד עליך אמרתי , הרב אנו באים בשביל לשמוע אותך עולה לתורה . הפסקת להתווכח ועלית בכניעה וצייתנות עד שבועיים לפני שנסתלקת מאתנו.

 

מה שכן ידעת לקבל מאתנו , וזה היה שיעור חשוב , הלא היא האהבה. ידעת לאהוב וידעת לקבל אהבה. במקום הזה לא חששת לחנופה,להתנשאות, לתלות, להנמכת הקומה של התלמיד מול רבו. תמיד אהבנו אותך, חשנו אהובים אצלך וכאן מאיימת הסתלקותך בחור נוראי שמתחיל לפצוע את הלב האוהב והאהוב.

 

מורי ורבי, הרבה למדנו ממך , הרבה לימדת וגם הרבה שתקת. ישבת מולנו שותק ומתבונן בנו. כמה עומק היה במבט שלך, איזה עומק שלך נתת לנו לראות דרך המבט השותק שאני כבר מתגעגע אליו בלילות של השבוע האחרון. במבט החודר עד עומק הלב הייתה מקופלת אישיותך  ותביעתך היהודית מאתנו. כמה רוך ואהבה היו בו. איזו עצמה של שתיקה בוטחת שאינה זקוקה למילים הייתה בו. מבט חודר  שבו הייתה מקופלת תביעה עצומה לכנות גמורה שלנו עם עצמנו ,לחוסר זיוף כל שהוא. במבטך הייתה עוצמה אנושית מעבר לכל מילה ואמירה ודומה שביקשת מאתנו להפליג עמך יחד למחוזות אלו.

 

אני יושב ומשחזר  בתוכי את המבט, בעיניי, בליבי מנסה לבנות לו טירה בצורה , לשמר אותו בתוכי שלא יתמוסס , שילווה אותי כאוהב, כתובע כמגע אנושי יחידאי שאין דומה לו וכבר  חש את הגעגוע העמוק והכבד...

 

לפני כחצי שנה ישבתי עמך בשולחן. שאלתי אותך לשלומך, למצבך וכהרגלך שאלת אותי: מה נשמע בעולם. שמעתי את ההזמנה לעולמי הפנימי. שיתפתי אותך במחלוקת עמוקה בעולם הפסיכואנליטי אודות הרוע באדם ובעולם. האם הרוע , האלימות התוקפנות הנם תגובה לחסר, לפגיעה, לתסכול, או שמא האדם  בא לעולם עם רוע מולד, אימננטי אפריורי. אמרתי לי במתינות: " אני למדתי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שני יצרים, יצר בנייה ויצר הרס" ,ולא הוספת . עם כל אהבת האדם והרוך האנושי שלך התבוננת במציאות האנושית בעיניים של תורה , של מציאות ושל עמדה חד משמעית : יש רע ,צריך להכיר בו ולהלחם בו.

 

לפני כארבע שנים שברת את מפרק הברך ומייד לאחר שהתבצע ניתוח לאיחוי השבר, נפלת ושוב שברת אותו. כשנכנסתי אליך היית צריך להצטדק . אמרת לי, "ניגשתי לארון לקחת ספר , מה אני יכול לעשות, אני אוהב ספרים....".כמה פשטות וישירות ולקיחת אחריות ואנושיות היו באותו משפט, וכמה אהבת תורה אמיתית שעלתה על גדותיה והשכיחה ממך לרגע שעל מנת להגיע לספר צריך הליכון ושאר הבלי הקיום שנשכחו ממך מרוב שאהבת את לימוד התורה.

 

באחד מימי הכיפור בישיבה חש אחד מהתלמידים ברע ונבדק על ידי ד"ר פינק ז"ל , שאבחן חשש לדלקת במעי העיוור. הוא נגש אליך , סיפר וחיווה דעתו כי עקב היום הקדוש ניתן להשהות את הפינוי עד לילה. אמרת לו: תעשה בדיוק מה שהיית עושה ביום חול. לימים, בהיותי רופא בבית חולים הייתה אשתי בחודש התשיעי להריונה השלישי ואני אמור הייתי להיות בתורנות בליל שבת. שאלת אותך אם זה בסדר שבמקרה הצורך תתקשר להורי על מנת שיבואו ברגל לשמור על הילדים בבית. ענית שלא. הקשיתי והלוא לטלפן זה ספק דרבנן ויש יולדת כאן, חזרת ואמרת לא.

 

שנים הרהרתי בפרדוקס, היאך אמרת לד"ר פינק שיעשה שבת שבתון כחול ולי פסקת שבמקום שיש יולדת אין לעבור על ספק דרבנן

 

לאחר כשני יובלות חשבתי שהבנתי: שבת צריכה להיות שמורה מלכתחילה מכל משמר וכל האפשרויות מכוסות מפני חילולה. עם כניסתה אין שום מקום שתהיה אופציה שלא תוכננה כראוי ותוביל לנגיעה בשמירתה. לכשתתעורר בעיה  של ספק פיקוח נפש לאחר שנכנסה כי אז דחויה היא לחומרה בדיני פיקוח נפש. שבתי אליך לאחר כמעט שני עשורים עם הבנתי זו. חייכת ואמרת : אתה צודק, הבנת.

 

כך הייתה דרכך בהלכה ובהליכה בעולם: שמירה מוחלטת של הקדושה וההלכה ללא שום פשרה א-פריורית ורגישות מוחלטת לספק פיקוח נפש ברגע של אמת. שילוב שאי אפשר להגדירו במילים אלא רק לחוש אותו דרך הנוכחות שלך בזמן אמת...

 

פעם סיפרת לנו, כמדומני במעמד שביעי של פסח בביתך באחד מלילות נפלאים של התרוממות רוח בציבור קטן, על מפגשך עם חבורת כמרים. אם אני זוכר נכון היה זה בימי תפקידך כשר בממשלה. נפגשת עם משלחת כמרים מארצות הברית בעניינים פוליטיים מסוימים. עם סיום הפגישה הבינו הם שלא מדינאי בפניהם כי אם מורה דרך בעבודת השם.

 

להפתעתך הם שאלו אותך  לעצה בדבר מחשבות זרות בתפילה. ענית להם: עצה לא אתן לכם אבל אספר לכם סיפור: תלמידיו של הבעש"ט שאלוהו אודות בעלי שם שבדורו, היאך נדע אם ראוי הוא אותו בעל שם או שמא אינו ראוי. ענה להם הבעש"ט : שאלו אותו אם יש לו עצה כנגד מחשבות זרות. אם יענה בחיוב , סימן שאינו ראוי הוא.

 

בליבי סיפור זה הוא מורי ורבי , הוא המשל שבו המשלת את עצמך לתלמידיך,הוא איחוד התוכן והצורה, המספר והמסופר. התייחסותך הישירה למצוקתם הדתית של בני דת נכר מתוך עולמו של מחולל החסידות ותשובתך החדה המגדירה את המוגבלות האנושית במקום שכזה מסמלים את תמצית תורתך כפי שזכיתי ללמוד ממך.

 

אני מודה לקב"ה שזיכני ללמוד ממך, להיות במחיצתך ולחוות  דרכך את חוכמתו וטובו הגדול אשר חלק לבשר ודם

 

אני נוגע בגעגוע לך  ושואל איך יראה עולמי האישי והיהודי ללא מבטך האוהב, הדורש והמכונן

 

אני מתפלל כי אני בתוך מקהלות אלפי תלמידך נדע להיות ראויים לך , ונאים לך, וננצור את תורתך בליבנו ומעשינו למען ילדינו, למען הציבור הציוני דתי ולמען עם ישראל כולו אשר כה אהבת.

 

יהי רצון מלפניו יתברך שיהיה זכרך ברוך בלבנו ונהיה ראויים לשאתו בפינו, ונתאמץ לחתור לטהר את ליבנו באמת שהנחלת לנו.

 

 

News

update summer2022

SUMMER 5782 ETZION UPDATE!!


DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


yemei iyun

THE ANNUAL TANAKH YEMEI IYUN - 2022 - WE ARE THRILLED THAT WE COULD HOST THIS AGAIN, BOTH IN-HOUSE AND ONLINE! 
COULDN'T JOIN US LIVE? Click here for a collection of Herzog Study Day Shiurim...


AUDIO AND VIDEO RECORDINGS OF LAST SUMMER'S GALA YEMEI IYUN BE'TANAKH  ARE AVAILABLE HERE, ENJOY!

AUDIO RECORDINGS OF THE ENGLISH SHIURIM ARE AVAILABLE HERE!


We are thrilled to have hosted several tens of yeshiva graduates whose son or grandson, daughter or granddaughter became bar/bat mitzva this year, here at the yeshiva!!

RECENT BAR MITZVA DAY:
(25 IYAR) MAY 26, 2022
Pictures >>
 
UPCOMING BAT MITZVA DAY:
(24 SIVAN) JUNE 23, 2022
Pictures of the last event>>

VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER to the NEW TORAT HAR ETZION ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

We have created a playlist for you of the yeshiva's niggunim!

  ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציון

beron yachad playlistlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...yeshiva building

Click on the picture above and enjoy the celebration!


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

RYA closeup