ראש הישיבה של ה"בעלי בתים"

מאת יאיר יניב (מחזור יז)


בעולם הישיבות משמש הביטוי "בעלי בתים" כביטוי גנאי. "בעלי בתים" הם אותם אנשים שלא זכו לשבת בישיבה וללמוד תורה. גם כשהם לומדים תורה הם מסבירים אותה בסברות "בעלי בתיות", סברות שטחיות ורדודות, לא למדניות.


אצל מורי ורבי הרב יהודה עמיטל זצ"ל הביטוי "בעלי בתים" היה ביטוי של שבח. הרב, אשר הקים את אחת מספינות הדגל של הציונות הדתית, ואשר במשך שנים רבות לימד תורה בעמקות, בעיון, בלמדנות עצומה ובחריפות רבה, וראה בלימוד "בעיון" את אחת מן הדרכים העיקריות לעבודת ה' בדורנו, העריך מאוד גם את ה"בעלי בתים". הוא העריך וכיבד אותם יהודים פשוטים אשר משכימים שחרית וערבית לבית הכנסת, אשר לומדים דף יומי בחצי שעה ושומעים שיעור במשנה בין מנחה לערבית. בשנים האחרונות, לאחר שפרש מראשות הישיבה, הקפיד גם הוא להשתתף בשיעורים של ה"בעלי בתים" בבית הכנסת בשכונתו, גבעת מרדכי.


זכיתי ללמוד אצל הרב עמיטל בישיבה, וזכיתי לראות את הרב עמיטל גם בשכונתו.


במשך שנים רבות חי הרב בשתי סביבות שונות. בישיבה היה ראש הישיבה, המורה הגדול והנערץ, זה שיראים מפניו וששותים בצמא את דבריו.  ובשכונה היה הרב עמיטל חברם של ה"בעלי בתים". גם הם כמובן העריכו, כיבדו ואהבו אותו מאוד, אבל הרבה פעמים התנהגו אליו כאל אחד מן החבורה, גם אם יחיד ומיוחד.


בכמה הזדמנויות בשנה נפגשו שני הציבורים השונים כל כך בביתו של הרב. המפגשים הללו היו מעניינים ומפרים מאוד. היה מרתק לראות את בני הישיבה הצעירים, המעריצים מרחוק, בוחנים את יחסי הקירבה של הרב עם היהודים "הפשוטים" מן השכונה, את הכבוד שרחש להם, ואת האהבה הרבה שהם הרעיפו עליו.


לא רק צניעותו וענוותנותו הרבות הביאו אותו לחיבתו ליהודים הפשוטים, אלא תפיסתו ההלכתית-אידיאולוגית. כמה פעמים ציטט את המדרש: "דרכן של בני אדם שאומרים 'תורה קדומה לכל', שנאמר: 'ה' קנני ראשית דרכו', אבל הייתי אומר: ישראל קדושים, שנאמר: 'קדש ישראל לה' ראשית תבואתה'". לפי המדרש הזה אמר הרב כי עַם ישראל קודם אפילו לתורת ישראל. מכאן הגיע גם למסקנתו הידועה שעַם ישראל קודם לארץ ישראל.


ברור שגם הוא ראה בקיום הישיבות תנאי הכרחי לקיומו של עם ישראל, אך הוא גם ידע שרוב מניינו של עם ישראל הוא "בעלי בתים", ולא בני ישיבות, ואם כן ה"בעלי בתים" הם הבסיס לקיומו של העם.


מתוך התפיסה הזו נבעו רבות מאמירותיו. הרב זצ"ל הסתייג מן ההחמרה ההלכתית. הוא ראה בחומרות הללו השתלטות של הישיבות על ה"בעלי בתים". הוא הזכיר, שבפסיקה הלכתית צריכים להתעסק בעיקר רבני הקהילות, אשר יושבים בתוך עמם ומבינים את מצוקותיו, ולא ראשי הישיבות, אשר רגילים לציות מוחלט של תלמידיהם לפסיקותיהם.


דומה לכך גם קריאתו לתלמידיו לעסוק בצרכי ציבור, לצאת אל העם, לא תוך התנשאות, אלא בתחושה של שירות ושל שוויון. ואכן רבים מתלמידיו שמעו לקריאתו הזאת, ומשמשים בתפקידים שונים בשירות הציבור.


דומני שאם היינו שואלים את הרב עמיטל מהי חובתו הראשונה של האדם בעולם, היה עונה: "שיהא שם שמים מתאהב על ידך". החינוך לדרך ארץ ולאנושיות, להשתלבות בחברה וליחס שווה לקטן ולגדול, שעליו דיבר הרב, הוא המוביל לקידוש שם שמים ברבים, בציבור הרחב של "בעלי בתים" ואף מעבר לכך.

News

update summer2022

SUMMER 5782 ETZION UPDATE!!


DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


yemei iyun

THE ANNUAL TANAKH YEMEI IYUN - 2022 - WE ARE THRILLED THAT WE COULD HOST THIS AGAIN, BOTH IN-HOUSE AND ONLINE! 
COULDN'T JOIN US LIVE? Click here for a collection of Herzog Study Day Shiurim...


AUDIO AND VIDEO RECORDINGS OF LAST SUMMER'S GALA YEMEI IYUN BE'TANAKH  ARE AVAILABLE HERE, ENJOY!

AUDIO RECORDINGS OF THE ENGLISH SHIURIM ARE AVAILABLE HERE!


We are thrilled to have hosted several tens of yeshiva graduates whose son or grandson, daughter or granddaughter became bar/bat mitzva this year, here at the yeshiva!!

RECENT BAR MITZVA DAY:
(25 IYAR) MAY 26, 2022
Pictures >>
 
UPCOMING BAT MITZVA DAY:
(24 SIVAN) JUNE 23, 2022
Pictures of the last event>>

VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER to the NEW TORAT HAR ETZION ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

We have created a playlist for you of the yeshiva's niggunim!

  ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציון

beron yachad playlistlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...yeshiva building

Click on the picture above and enjoy the celebration!


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

RYA closeup