ג באב 14 ביולי

 

הרב יהודה עמיטל זצ"ל

האיש אשר קנה המדה בידו

 

מאת: אורי עופרן


יחזקאל פרק מ

(א)   בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה לְגָלוּתֵנוּ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה אַחַר אֲשֶׁר הֻכְּתָה הָעִיר בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הָיְתָה עָלַי יַד יְדֹוָד וַיָּבֵא אֹתִי שָׁמָּה: (ב)   בְּמַרְאוֹת אֱלֹהִים הֱבִיאַנִי אֶל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וַיְנִיחֵנִי אֶל הַר גָּבֹהַּ מְאֹד וְעָלָיו כְּמִבְנֵה עִיר מִנֶּגֶב: (ג)   וַיָּבֵיא אוֹתִי שָׁמָּה וְהִנֵּה אִישׁ מַרְאֵהוּ כְּמַרְאֵה נְחֹשֶׁת וּפְתִיל פִּשְׁתִּים בְּיָדוֹ וּקְנֵה הַמִּדָּה וְהוּא עֹמֵד בַּשָּׁעַר:

 

יחזקאל מתנבא על בנין המקדש, פוגש באיש אשר יעביר לו סיור מודרך במקדש העתידי. ומה לוקח האיש הנראה כמלאך בדרכו אל הקודש? לא סידור, לא תורה ולא מי טהרה אלא קנה מדה. מטר רץ וסרגל לקביעת כמויות וגדלים.

האיש שמראהו כמלאכים משרתי עליון, פשוטים מגוף, נעלים ממקום, לוקח דווקא כלי בניה ארצי שכל מהותו הוא קביעת גבולות.  כפירוש רש"י שם:

כמראה נחושת -  כעין זיו החיות

וכנגדו

ופתיל פשתים בידו -  למדידת קרקע אין (דבר) יפה מחבל פשתים:

 

וממשיך איש הקדש להראות לנביא את מקדש ה' – ובדרכו הוא מודד הכל– וימד את הבית, וימד את החומה, וימד את השער, וימד את הפתח ואת ההיכל ואת החצר – הכל במדה.

לו היה משהו מדפדף בלהט חזרה לפרקי מעשה מרכבה, בחיפושו אחר קדושה שמימית לא מוגבלת וחסרת מידה  -  בוודאי היה מקבל מוסר מהרב עמיטל.

 

ראה הרב עמיטל בחייו יותר משראה יחזקאל בן בוזי.

כיחזקאל, גם הרב עמיטל הגיע אל ארץ ישראל אחרי גלות ארוכה. כ-25 שנה אחרי המכה שנחתה על עמינו, עלה על הר גבוה והקים עליו מבנה ועיר. את מקדש ה' שראה יחזקאל במראות זכה הרב עמיטל להחל לבנות במציאות.

 

וכשהגעתי אני אל אותו ההר ללמוד בהיכל ה' שבנה הרב, תלמיד צעיר שאך סיים תיכון וביקש מקום של תורה בו יוכל לבנות לעצמו עולם של קדושה,  ראיתי את הרב עמיטל לפני והנה מראהו כמראה נחושת  - כרסו מלאה ש"ס ופוסקים, פיו מרנין בניגונים וזועק תפילות, עיניו בוהקות מחידוש תורה וזקנו זקן אהרון, אוהב שלום אוהב בריות ומקרבן לתורה, יורד על פיו מידותיו.

 

והתבוננתי ברב עמיטל והנה הוא מודד, מציב גבולות ומכניס הכל לפרופורציות. תוחם גבולות לשאיפות רוחניות, נותן כלים לבחון טיבה של יראת שמים, ושוקל ערכים זה מול זה ומוודא שחגורת האדיקות אינה הדוקה מדי לגודל התלמיד.

 

 

 

 

קחו בידכם קנה מדה – זו תמצית משנתו החינוכית של הרב עמיטל.

 

בראשית רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ח רבי יהושע

רבי יהושע בן לוי בשם ר' לוי אמר  זה  שהוא בונה  צריך ששה דברים, מים, ועפר, ועצים, ואבנים, וקנים, וברזל, ואם תאמר עשיר הוא ואינו צריך לקנים, הרי הוא צריך לקני המדה שנאמר  (יחזקאל מ)   ופתיל פשתים בידו וקנה המדה, כך התורה קדמה אותן שש קדימות, קדם, ומאז, ומעולם, ומראש, ומקדמי  תרין, בפרשה ה' קנני.

 

קנה מדה – הוא מרכיב חיוני בתורה שבלעדיו לא יכול שום אדם לבנות שום בנין רוחני, גם לא עשירי נפש ורוח.

הרב עמיטל לא לימד אותנו מה לחשוב ובמה להאמין. הוא לא בנה לנו מודל לחיי קדושה ולא התווה לנו דרך לדבקות בבורא. אבל הוא העניק לנו את הכלי החשוב ביותר על מנת שנוכל לבחור את דרכנו  - הוא למדנו למדוד ולבחון.

 

הוא למדנו למדוד ערכים.

לא מספיק להאמין בערכים ואפילו לפעול למענם – בחירת דרך היא קביעת סולם ערכים. כל ערך חשוב ככל שיהיה, שאינו נמצא במקומו, דוחק ערכים חשובים ממנו ויוצר מציאות מעוותת. בעולם האידיאות יש מקום לכל הערכים אך במציאות מימוש של ערך אחד מעכב לפעמים את משנהו.

הדוגמא המפורסמת עליה חזר הרב עמיטל מאות פעמים היא שבכיו של תינוק דוחה לימוד תורה – מצוקות אנושיות מחייבות לצאת מעולם התורה ולפעול. תורה השמה עצמה לפני דמעות היא מקולקלת.

דוגמא מפורסמת נוספת היא העדיפות שיש לתת לעם ישראל על פני ארץ ישראל. רבים מתלמידיו חלקו עליו בהשלכות הפוליטיות של העדפה זו, אבל העיקר עבורו היה שכולם יבינו שעליהם לבחור, והדיבור על שניהם באותו קול הוא סיסמא ריקה.

 

דוגמא נוספת מחודשת ונועזת לאדם הדתי היא העדפת עם ישראל על תורתו[1].

בתשובה שכתב לחיילים בצבא הסביר הרב מדוע יש לצרף למנין מחללי שבת בפרהסיא. וציטט משו"ת מלמד להועיל מאת הרד"צ הופמן זצ"ל,

"עוד יש סניף להקל דבזמננו לא מקרי מחלל שבת בפרהסיא כיון שרובם עושים כן, דבשלמא אם רוב ישראל זכאים, ומעטים מעיזים פניהם לעשות איסור זה הרי הוא כופר בתורה ועושה תועבה ביד רמה ופורש עצמו מכלל ישראל. אבל כיון דבעו"ה רובם פורצים הגדר, היחיד חושד שאין זו עבירה גדולה כ"כ ואין צריך לעשות בצנעה, ובפרהסיא שלהם כצנעה" עי"ש.
לאור כל האמור לעיל נלענ"ד דאפשר לצרפם למנין גם לקדיש לברכו ולחזרת הש"ץ.

חילול שבת בפרהסיא, שהוא התרסה כלפי שמיא ועבירה דתית מובהקת, הובן ע"י הרב כהתרסה חברתית. המבחן הוא הנאמנות לעם ולחברה לפני הנאמנות למצוות ה'.

 

עוד למדנו למדוד התחזקות דתית ויראת שמים

הוא יצא נגד החמרות ונגד אימוץ מנהגים שאינם חובה הלכתית, כאשר אלה לא באו עם התשתית הרוחנית המתאימה. הוא היטיב לבחון ולראות שלא פעם נורמות של הקפדת יתר, של חברה או של יחידים הם כלבישת בגד גדול שמכסה על עולם פנימי קטן וחסר.

פעם שאל תלמיד את הרב מדוע אינו נוהג בחומרה עליה כותב השו"ע שראוי לירא שמים לנהוג על פיה.ענה לא הרב – כשאתה קורא 'ירא שמים' אתה בטוח שמדובר עליך אני עוד לא במדרגה הזו.

 

עוד למדנו למדוד  שאיפות רוחניות.

בקנה המדה המדויק שבידו, ידע הרב להבחין בין תנועה רוחנית שמקורה בטהרה לבין מגמות שטחיות וחיצוניות. וכך הוא אמר באחת משיחותיו:

יחד עם זה יש להיזהר מאותן תחושות של דבקות וריגושים שמקור השראתן מהדתות המזרחיות, המתפארות בעוצמת חוויותיהן הדתיות. נושאי דגל חוויות אלו אדישים לכל הבעיות הסוציאליות של האנושות, ואין להם עניין בתיקון עולם, בשאיפה לצדק ומשפט. החוויות הדתיות הן כל עולמם ומהוות מטרה לעצמן, ואינן מובילות לשום מקום מעבר להן.
קנה המדה של הבנאי המבקש לתקן עולם חסר הוא המסד לעולם של רוח ודבקות.

 

הוא למדנו למדוד בעצמינו

הרב עמיטל לא נתן לנו את המידות המדויקות, אלא העניק לנו קנה שנמדוד בעצמנו. יותר מזה, הוא התריע לבל נסתפק במידות הקצובות בהלכה בתחומי המוסר והחסד.

יש צורך לחנך את העם לתורה, ליראת שמים, למוסר, לאהבת חסד, לעשות משפט. ואז - אנשים יגידו: לא משום שיש שולחן ערוך. בהלכות מידות אף "שולחן ערוך" לא יעזור. אם הלב לא יתוקן - שום סעיף לא יעזור.אם אנחנו נסתכל על סעיפי "שולחן ערוך" כפתח, ונדע שבעצם מטרת התורה שאדם יעשה ויקיים את התורה כפי שהאבות קיימוה, מתוך הכרה פנימית, כך צריכים לנהוג ומתוך כך אדם ימצא את דרכו.

(תשמ"ה מתוך שיחה בישיבה, אזכרה לתלמיד שנפל במלחמת לבנון)

 

זכורני שיעור שנתן הרב בשאלה האם מותר להעתיק קלטות (הסגרתי את גילי המופלג - אז עוד לא צרבו דיסקים) של זמרים במקום לקנותם. הרב ניסה לאסור מסוגיות שונות בגמרא אך דחה את כולן  - כי אינן עוסקות בדיוק בזכויות יוצרים. כאשר דחה הרב את האיסור גם מהסוגיה האחרונה, החל חיוך של שמחה מתפשט על פני הלומדים, אך אז סיים הרב את השיעור בקביעה הבאה:

אמנם מהגמרא לא ניתן לאסור, אך היות שחוקי המדינה אוסרים זאת, לא יעלה על הדעת שהתורה תהיה פחות מוסרית, ולכן בוודאי שהדבר אסור גם מבחינה הלכתית.

קנה המדה של המוסר והשכל הישר, רחב בהרבה מעולמה המדוד והמדויק של ההלכה.

 

מנגד הזהיר הרב לבל ננסה למדוד את מעשיו של הקב"ה. קנה המידה הוא אנושי ומשמש כלי להסביר את מעשינו ולא את מעשי הקב"ה.

הרב העניק לאירועים משמעות דתית וראה את יד ה' בהיסטוריה. אבל, דווקא משום כך נזהר מלפרש  ולהסביר והזהיר מלנסות לצפות את העתיד. הרב, שראה בחייו את הדרמות הגדולות של המאה ה-20, אימפריות עולות ויורדות, אידיאולוגיות כובשות ונרמסות, עם נחרב ומקים מדינה, מחה כנגד כל ניסיון להסביר את השואה ויצא כנגד אלה הבטוחים בהתקדמות תהליך הגאולה. קנה המדה נועד למדוד אותנו לא את הקב"ה.

 

ודבר אחרון אך אולי ראשון במעלה -  הרב עמיטל דרש שנמדוד את עצמנו. שנמדוד בפלס שפינו שווה ללבנו ושמעשינו בנויים במידות עולמנו הפנימי. מקדש מפואר ככל שיהיה אם יש בו זיוף, פוזה או התחכמות סופו להיחרב.

 

ואם נשכיל להשתמש בקנה המדה,  אולי נזכה לקרב את מימוש נבואת יחזקאל לראות מקדש בנוי:

 

 [1] המדרש הבא הוזכר על ידו הרבה:

אליהו רבה (איש שלום) פרשה טו ד"ה אמר לי, רבי

אמר לי, רבי שני דברים יש לי בלבבי, ואני אוהבן אהבה גדולה, תורה וישראל, אבל איני יודע אי זה מהן קודם, אמרתי לו, דרכן של בני אדם שאומרים,   תורה   קדומה   לכל , שנאמר ה' קנני ראשית דרכו  (משלי ח' כ"ב)  , אבל הייתי אומר, ישראל קדושים [קודמין], שנאמר קודש ישראל לה' ראשית תבואתו  (ירמיה  ב' ג')  , משל למלך בשר ודם, (שהיה) [שהיו] לו אשה ובנים בתוך ביתו, וכתב את האיגרת, אילמלי אשתו ובניו של מלך שעושין לו רצונו בתוך ביתו לא חזרה  האיגרת, ביד שליח.

 

News

DO  YOU HAVE
A (GRAND) SON / (GRAND) DAUGHTER
CELEBRATING A BAR/BAT MITZVA
THIS COMING YEAR?
JOIN US HERE IN YESHIVA...

NOVEMBER 2, 2023 BAR MITZVA DAY

NOVEMBER 30, 2023 BAT MITZVA DAY

FOR PICTURES OF LAST YEAR'S EVENTS,
CLICK ON THE LINKS BELOW...

Bar Mitzva Progam May 18, 2023
Bat Mitzva Program June 1, 2023


update summer2023

SUMMER 5783 ETZION UPDATE!!


DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


A recently updated version of TORAT CHESED:
BIBLIOGRAPHY OF HARAV AHARON LICHTENSTEIN'S WRITINGS,
with hundreds of new links,
 
is  
available on the VBM here.


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

yemei iyun

Click here for a collection of Herzog Study Day Shiurim...


VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


TO REGISTER to the NEW TORAT HAR ETZION ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

We have created a playlist for you of the yeshiva's niggunim!

  ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציון

beron yachad playlistlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more...yeshiva building

Click on the picture above and enjoy the celebration!


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

RYA closeup