ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלם
של בוגרינו
 
סיימון ג'קסון - בני חו"ל 1991
הוארד ג'קסון - בני חו"ל 1992
 
עם פטירתה של אמם 
 
חיה חנה ג'קסון ז"ל
 
ההלוויה התקיימה בבית ההספד קהילת ירושלים
הר מנוחות, ביום שני בערב, אור לה' בכסלו תשעט
 
יושבים שבעה עד יום שני בבוקר ברחוב קרן קיימת 45א' ירושלים
 שחרית: 08:00  מנחה: 16:25, משניות וערבית
נא לא לבקר בין 13:00-15:00 ובין 18:30-19:30, תודה
מיום ששי בבוקר סיימון ישב בביתו באלעזר, רח' שלומציון 4
שחרית: 8:00  מנחה: 16:35, ערבית 17:10
מנחה ביום ששי באלעזר: 13:00
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
 
 
 
BARUCH DAYAN HA-EMET
 
 
It is with great sadness that we inform you 
of the passing of

Mrs. Hazel Jackson
z"l
 
beloved mother of Simon (1991), and Howard (1992) Jackson 
 
The levaya took place on Monday night, November 12th at 19:30,
At Beit Hesped Kehillat Yerushalayim, Har HaMenuchot, Jerusalem
 
Shiva until Monday morning at Rechov Keren HaKayemet 45a, Jerusalem
Shacharit at 8am, Mincha at 16:25, followed by mishnayot and Arvit.
Please refrain from visiting between 13:00 - 15:00 and between 18:30 - 19:30

From Friday morning onward, Simon will sit at his home, 
4 Shlomzion, in Elazar.
Shacharit at 8am, Mincha at 16:35 (on Friday, at 13:00), Arvit at 17:10

May the Jackson family be comforted among 
the mourners of Tzion and Yerushalayim.
 
 
News

BAT MITZVA DAY!
June 19th, 2019.
Pictures here...


TANAKH FOR TISHA BE'AV
with Rav Alex Israel,
Dr. Adina Sternberg

and Rabbi Prof. Joshua Berman

CLICK HERE FOR THESE VIDEO SHIURIM...


MOURNING FOR 9 BE'AV

Special podast
with Rav Dovid Gottlieb

8:45am Kinot recital
and commentary

Broadcast from Jerusalem.


WINTER 2019 ETZION UPDATE!!
DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


WE ENJOYED
THE BAR MITZVA DAY

(25 IYAR) MAY 30, 2019 

TO SEE PICTURES...

AND OUR
BAT MITZVA DAY

(12 TEVET) DECEMBER 20, 2018

TO SEE PICTURES...

Congratulations to one and all!


VBMDigest 5779 icon

Digest format of weekly divrei Torah,
especially designed for
dispersal 
in your local synagogue.
Click here to register...


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.  Please note that many hundreds of hyperlinks to articles have been added, such that now nearly 90% of the articles in the bibliography are just a click away. 

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER FOR THE ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

                   

We have created a youtube playlist of Nigunei
Yeshivat Har Etzion for the Yamim Noraim.

ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציוןlibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more... We thought you would enjoy this:

 


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

     Please share your personal stories, condolences, eulogy, audio or video file of Roshei HaYeshiva, Moreinu veRabbeinu Harav Yehuda Amital zt"l and Harav Aharon Lichtenstein zt"l via this form. We will be posting a selection of these items.