ברוך דיין האמת
 
בית הישיבה משתתף באבלו
של בוגרנו, ר"מ בישיבה
הרב חנוך וקסמן
עם פטירת אביו
 
הרב צבי עקיבא הלוי וקסמן ז"ל
 
ההלוויה התקיימה ביום שישי ג' בשבט תשע"ח
יושבים שבעה
עד יום ראשון: התאנה 22, חשמונאים
 
יום שני עד יום חמישי בבוקר 
קבוצת אברהם 34 (קומה עליונה) אלון שבות
 
זמני תפילות באלון שבות החל מתפילת מנחה ביום שני
שחרית: 7:30  מנחה: 16:50  ערבית 17:35
המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים
 
Baruch Dayan HaEmet
 
Yeshivat Har Etzion regrets to inform you
of the passing of
Rabbi Akiva Waxman z"l,
beloved father of our alumnus and Ram
Rav Chanoch Waxman '84
 
The funeral took place on Friday January 19th.
Shiva through Sunday at HaTeena 22, Chashmonaim.
Shiva Monday through Thursday morning at 
Kevutzat Avraham 34 (upper floor), Alon Shevut
 
Rav Waxman can be reached at 
 
May the mourners be comforted among 
all the mourners of Zion and Jerusalem.
 
News

UPCOMING BAR MITZVA DAY
(7 KISLEV) NOVEMBER 15, 2018

BAR MITZVA DAY
May 10, 2018
TO SEE PICTURES...

BAT MITZVA DAY
May 31, 2018
TO SEE PICTURES...

Congratulations to one and all!


WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE an updated version of The Writings of Harav Aharon Lichtenstein zt"l is now available on the VBM.  Please note that many hundreds of hyperlinks to articles have been added, such that now nearly 90% of the articles in the bibliography are just a click away. 

RALichtenstein Return and Renewal new book web2

Does your library
include these titles? Contact Ktav and Koren Publishers.

RAL titles268


a life steady and whole

Recollections and Appreciations of Rabbi Aharon Lichtenstein, zt"l
Edited by Elka Weber and Joel B. Wolowelsky

Available online here. 

    "In his absence, as in his lifetime, we continue to ask ourselves what he would think about the way we contend with our everyday challenges and what he would say about our struggle against torpor and faithlessness." - Rabbi Shalom Carmy
 

TO REGISTER FOR THE ISRAEL KOSCHITZKY VIRTUAL BEIT MIDRASH,
CLICK HERE.


SUMMER 2018 ETZION UPDATE!!
DIDN'T RECEIVE THIS IN YOUR MAILBOX?
Let us know and we will update our records!

 etzion_update_logo-web


WHAT'S HAPPENING IN YESHIVA COMPLETE ARCHIVE

                   

We have created a youtube playlist of Nigunei
Yeshivat Har Etzion for the Yamim Noraim.

ברון יחד - נגוני ישיבת הר עציון
YEMEI IYUN BE-TANAKH 2018

We hope you were able to join us this summer. But if you missed that gala event, click here for shiurim in English, and here for shiurim in other languages!!

CLICK HERE FOR AUDIO RECORDINGS
OF ENGLISH SHIURIM GIVEN DURING

HERZOG COLLEGE'S TANAKH STUDY DAYS!


Click here for a selection of videos
of past years' shiurim in hebrew

A visible expression
of the explosion of biblical commentary

that has emerged in “the Gush” - Read more

Prime Minister Binyamin Netanyahu
congratulates Herzog College
for their 20 years of Yemei Iyun
and speaks of his special connection to Tanakh
(english translation)  

Additional English shiurim - audio fileslibrary celebrates web

Yeshivat Har Etzion Library Celebrates 35 Years! Read more... We thought you would enjoy this:

 


In Memory of Harav Yehuda Amital zt"l
(movie prepared by Har Etzion talmidim
Yehonatan Weinberger and Ehud Roth)

     


Listen to an Interview with Rav Reuven Ziegler

on 5 recent Har Etzion volumes
that should be on your bookshelf! 

5-har-etzion-volumes-smallPlease share your personal stories, condolences, eulogy, audio or video file of Roshei HaYeshiva, Moreinu veRabbeinu Harav Yehuda Amital zt"l and Harav Aharon Lichtenstein zt"l via this form. We will be posting a selection of these items.